18+ வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் மட்டும் இதை பார்க்கவேண்டும்

Loading...

18+ மட்டும். தோழர்களே நம் பெண்மக்களை ஆண் வைத்தியர்களின் பரிசோதனை அறைக்கு கொண்டுசெல்லும் போது நம்மில் யாராவது கூட இருப்பது முக்கியமானது இது சட்டத்திலும் உள்ளது. 
எவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது. அறிக்கைகளும் அப்படித்தான் உள்ளது அதற்கு ஆதாரம் இதுவும் இன்னும் உள்ளது. வைத்தியர்களிடம் செல்லும் அதிகமானவர்கள் மடத்தனமான உள்ளனர்.
இப்படி முடிந்தால் நம் பெண்களிடத்தில் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வை ஏற்படத்துங்கள். சிலர் தன் மனைவி யிடத்தில் இவைகளை பேச வெட்கப்படுகிறார்கள் .
காலம் மிகவும் கொட்டதாகிவிட்டது .
மலையகப் பகுதியில் இப்படி சம்பவம் நடப்பதாக செய்திகள் உள்ளது.
குறிப்பு: இப்படி ஆதாரத்துடன் video க்கள் பதிவதால் சிலர் சகிக்க முடியாமல்தான் இருக்கலாம் . உங்கள் கருத்துக்களை யும் கட்டாயம் பதியுங்கள் ....

Loading...
Share:

0 comments:

Post a Comment

Copyright © Viral News | Powered by Blogger Design by ronangelo | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com